Privacyverklaring

Bolenius, bloemen, planten en interieur

1. Contactgegevens

https://www.bolenius.nl
Bolenius
De Buskes 2
5087 MA Diessen
Tel. 013 - 504 1778
Fax 013 - 504 2959

2. Verwerking persoonsgegevens

Bolenius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Bolenius verstrekt. Bolenius verwerkt via de website onderstaande persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bolenius heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op.

4. Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens

Bolenius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten aan u te leveren

5. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Bolenius doet niet aan profilering en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Bolenius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Bolenius verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies en statistieke

De website van Bolenius gebruikt alleen analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bolenius maakt gebruik van Statcounter om bezoekersaantallen op de site bij te houden, waarbij de IP-adressen van bezoekers worden gemaskeerd.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bolenius en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Dergelijke verzoeken aangaande uw persoonsgegevens kunt u telefonisch of via de website kenbaar maken. Wij reageren zo snel mogelijk en binnen vier weken op uw verzoek.
Bolenius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Beveiliging persoonsgegevens

Bolenius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Back-ups van de site worden bewaard op een niet met internet verbonden harde schijf. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

11. Datalekken

In geval van datalekken wordt dit geregistreerd door EndoBrabant en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.